BREINHOLM-GRUPPEN

Optimal varmeisolering med papirisolering

Papirisolering er lavet af granuleret genbrugspapir, og er udviklet til et bæredygtigt, prisbevidst og godt isolerings-materiale – helt på højde med de konventionelle og mere kendte isoleringsprodukter.

I mange europæiske lande, specielt i Tyskland, Østrig og Schweiz, er op mod 25 % af boligmassen isoleret med papir-granulat. I Danmark og det øvrige Skandinavien har papir-isolering ikke været anvendt ret meget, men anvendelsen af produktet har de senere år været stærkt stigende og flere og flere har fået øjnene op for papiruldens mange fordele.

Breinholm Gruppen er eneforhandler i Danmark af papirisolering fra Climacell – Europas ældste producent af celluloseisolering.

 • Med papirisolering fra Climacell, opnår du en række fordele som:
 • Optimal varmeisolering af din bolig
 • Boligens energiforbrug sænkes
 • CO2 udledningen reduceres markant
 • Isolering mod støj
 • Behageligt indeklima

Papirisolering via indblæsning

Papirisolering fås kun i løsvægt og blæses ind i konstruktionen med dertil specialbyggede indblæsningsmaskiner. Herved opnås den rette densitet af det indblæste Papirisolering, hvorfor en manuel forarbejdning ikke er at anbefale.

Fordelen ved at blæse Papirisolering ind i lukkede konstruktioner såsom hulmur, skråvægge eller etageadskillelse er, at der ikke opstår nogen kuldebroer, da der hverken er samlinger eller fraskæringer.

Ved ledninger, faldstammer eller rørgennemføringer ved ældre boliger er der ofte meget bumkant på det anvendte tømmer. Ved at blæse Papirisoleringen ind, udfyldes alle disse kuldebroer, og kunden betaler dermed kun de virkelige kvadratmeter der anvendes. Dvs. der betales ikke for spild eller fraskæringer, der alligevel ikke kan anvendes.

Papir & Fugt – grobund for skimmel og andet godt!

I mineralulden sker der en fugt ophobning, og det er almindeligt kendt at selv små skader i den dampspærre som beskytter mineralulden, fører til skader i byggeriet. Byggeskadefonden påpeger at, netop dette problem ligger til grund for langt de fleste af alle skader.

Papiruld er som skabt til at håndtere den fugt, som forekommer i byggeriet, og selv store dyner af fygesne giver ikke anledning til problemer. Dette forhold kan du se i SBI´s dokumentation her,

De mineralulds baserede materialer, mister i væsentligt omfang isoleringsevnen når de bliver fugtige, men der sker ikke ret meget med Papiruldens isoleringsevne. Det skyldes at fugten optages i celle-væggene, sådan at der stadig er stillestående luft både imellem og inden i de hule fibre.

Selv hvis Papirulden skulle blive både fugtig og varm, er den stadig godt beskyttet af imprægneringsmidlerne. Bemærk at der i både glas og rockwool er langt højere koncentrationer af samme midler, men i modsætning til os deklarer de sjældent deres produkter.

Borsalte/Borax & Aluminiumhydroxid – er det farligt??

Papirisolering er tilsat brand og svampehæmmende mineralske salte, typisk i form af borsalte og aluminiumhydroxid. Begge salte tilsættes i begrænsede mængder, så materialet stadig kan komposteres.

De borsalte, der er indeholdt i Papirisoleringen, frigives ikke til omgivelserne, da borsalte er svær opløseligt og først fordamper ved meget høje temperaturer. Når materialet komposteres indgår bor-stofferne igen i næringskredsløbet og figurerer her som jordforbedringsmiddel.

Borsalte anvendes bl.a. derudover i væsker til øjenskylning, sår rens samt til konservering af madvarer og i visse tandpastaer og læbestifter. Havde der været farlige tilsætningsstoffer i Papirisoleringen skulle materilaet have været deponeret og ikke komposteres, som anbefalingerne er.

Her kan Papirisolering med fordel anvendes:

 • Loftkonstruktioner
 • Etageadskillelse
 • Indervæg
 • Indvendig isolering af massiv ydermur
 • Isolering af ydermur med træ skelet
 • Uudnyttet loft og skunk rum
 • Hulmurskonstruktioner
 • Etagedæk, når isolering ligger over fugtspærre eller betondæk

Læs mere om papirisolering og hvad du kan spare på www.breinholm-gruppen.dk.

Kontakt os i dag og få mere af vide!

  SEND EN BESKED OG VI KONTAKTER DIG HURTIGST MULIGT